ΕΔΙΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Διαχείριση Περιουσίας.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 998749607
Δ.Ο.Υ.: Γ’ Πατρών (Κάτω Αχαΐας, Β’, Γ’ Πατρών)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Διαχείριση Περιουσίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-337.517
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
Τ.Κ.: 25200
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 122904799000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ